Muuta ajatuksesi, muutat elämäsi

Louise L Hay


" Kirjassaan Louise L. Hay opastaa
 meitä tiedostamaan niitä
 ajatuksiamme ja asenteitamme, 
jotka estävät meitä
 elämästä täyttä ja onnellista elämää. 
Hän auttaa meitä hyväksymään
 itsemme ja rakastamaan itseämme,
 sillä vain siltä pohjalta 
voi elämämme muodostua eheäksi."